YARGI ÇEVREMİZ
1  
GÜMÜŞHANE ADLİYESİ :
Adli Yargı Teşkilatlanmasında 3. Bölge olarak kabul edilmiştir.Yargı çevresi İl merkezi ve köylerini kapsamaktadır. Adliye Gümüşhane Şehir Merkezinde olmakla, Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Ceza Hakimliği, Kadastro, İcra Ceza, İcra Hukuk Mahkemeleri ile İcra Dairesi Adli Sicil ve Bilgi İşlem Şefleği faaliyet göstermekte olup , Personel işlemlerinin yürütüldüğü Komisyon Kalemi , Mahkemeler Kalem Teşkilatı, C.Savcılığı Kalem Teşkilatı ve İcra Daireleri Kalem Teşkilatı mevcuttur. Adliye içerisinde 4 adet duruşma salonu vardır.Yargı çevresi içerisinde 1. ve 2. Noterlikler bulunmaktadır. İl Sınırları içerisinde E tipi Kapalı Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
.....................Gümüşhane Adliyesine Kelkit ilçe merkezi ve köyleri ,Köse ilçe merkezi ve köylerinin bağlı olduğu Kelkit Adliyesi ,Şiran ilçe merkezi ve köylerinin bağlı olduğu Şiran Adliyesi , Torul ilçe merkezi ve köyleri , Kürtün ilçe merkezi , ve köylerinin bağlı olduğu Torul Adliyesi olmak üzere 3 adet Mülhakat Adliyesi bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE İLİ COĞRAFİ YAPISI


.......................Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan İlimiz doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde Erzincan ile komşudur. Gümüşhane 38° 45' - 40° 12' doğu boylamları ile 39' 45' - 40' 50' kuzey enlemleri arasında olup,Yüzölçümü 6.575 kilometrekare , deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1210 metredir. Yeryüzü şekilleri bakımından Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinin yer aldığı güney kesimi yüksek bir plato özelliği gösterirken, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerini kapsayan kuzey kesimi oldukça engebelidir. Dar ve derin vadilerle birbirinden ayrılmış yüksek dağlar kuzeyin belirleyici özelliğidir. Gümüşhane’nin ünlü yaylaları da bu kesimde yer alır. İlin en yüksek noktası 3.331 metre ile Abdal Musa Tepesidir.
.......................Gümüşhane’nin içinden geçen Harşit ile Kelkit vadisini boydan boya kat eden Kelkit Çayı ilin başlıca akarsularıdır.Arazinin % 60’ını dağlar, % 29’unu platolar, % 11’ini ovalar teşkil etmektedir.

Daha fazla bilgi için www.gumushane.gov.tr.yi tıklaya bilirsiniz

TORUL İLÇESİ TORUL İLÇESİ KÜRTÜN İLÇESİ TORUL İLÇESİ KÖSE İLÇESİ KELKİT İLÇESİ GÜMÜŞHANE MERKEZ ŞİRAN İLÇESİ

 

 

 

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←