İ L A N

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 23/05/2018 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.3048/71984 sayılı "Sözleşmeli pozisyon için personel alımı (657-4/B)" konulu yazıları ile ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli infaz ve koruma memuru ile bazı unvanlarda sözleşmeli pozisyonlarda olmak üzere personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve bu ilanda Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna 10 erkek sözleşmeli infaz ve koruma memuru kadrosu verilmiş, ilanda belirtilen şartları taşıyan ve Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna müracaatta bulunan adayların 29/06/2018 tarihinde yapılan boy kilo ölçüm sonucuna ilişkin 02/07/2018 tarihli sonuç raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.


Ekte gönderilen sonuç raporu ile boy kilo ölçüm sonucunda başarılı olanların Bakanlık ilanı ekindeki (EK-7) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 adet bilgisayar ya da daktilo ile doldurulmuş ve ıslak imza ile imzalanmış, fotoğraf yapıştırılmış), vukuatlı nüfus kayıt tablosunu (2 adet), adli sicil ve sabıka kaydı ile kimlik fotokopisinin en geç 23 Temmuz 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermelerini ve sözlü sınav için 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında olmaları gerektiği hususu ilanen duyurulur.

 

 

İKM BOY - KİLO SONUÇ LİSTESİ

GÜVENLİK ARAŞTIRMA FORMU

 

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←