İ L A N

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.5908/148964 sayılı yazıları ile ilan edilen ve sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve sözleşmeli destek personeli (aşçı) müracaat eden adayların 27/02/2017 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucuna göre düzenlenen 27/02/2017 tarihli nihai başarı listeleri ve mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe örneği bir suret aşağıda belirtilmiştir.
Ekte belirtilen listeler, dilekçe örneği ve nihai başarı listesine göre başarılı olanların Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunu, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve mecburi hizmeti bulunmayanların ekte gönderilen dilekçe örneğine göre doldurdukları dilekçelerini Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği hususu ilanen duyurulur.

 

 

CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

AŞÇI (CTE) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ (1.ASİL, 2.YEDEK)

MECBURİ HİZMET BİLDİRİM FORMU

 

 

 

 

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←