İ L A N

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 07/12/2016 tarih ve 18514707-903.01.00.00-E.5331/140907 sayılı "Sözleşmeli personel alımı" konulu yazıları ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış, ilanda belirtilen şartları taşıyan ve Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna müracaatta bulunan adayların 16/01/2016 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucuna ilişkin 16/01/2016 tarihli nihai başarı listesi ve mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe örneği aşağıda belirtilmiştir.


Aşağıda belirtilen nihai başarı listesi ile başarılı olan adayların Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunu ve mecburi hizmeti bulunmayanların ekte gönderilen dilekçe örneğine göre doldurdukları dilekçelerini Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği hususu ilanen duyurulur.

 

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←