6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 268. Maddesine göre hazırlanan ve 08 Nisan 2012 tarih ve 28258 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince 2017 yılı için gümüşhane adli yargı sınırları içerisinde (Gümüşhane, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul) oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan bilirkişilik görevini yapmak üzere, ihtiyaç duyulan bilirkişi uzmanlık alanları, müracaatlıda aranacak şartlar, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgelere ilişkin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun 05/10/2016 tarihli ilan metni ve başvuru formu aşağıda sunulmuştur.

İLAN METNİ

BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←