05 Mart 2013 tarih ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik" gereğince il adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesine göre 2017 yılı için Gümüşhane Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerinde ihtiyaç duyulan tercüman uzmanlık alanları, müracaatlıda aranacak şartlar, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgelere ilişkin ilan metni ve başvuru formu aşağıda sunulmuştur.

İLAN METNİ

BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←