5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 64. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 4. maddesi gereğince 2017 yılı için Gümüşhane Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerinde ihtiyaç duyulan bilirkişi uzmanlık alanları, müracaatlıda aranacak şartlar, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgelere ilişkin ilan metni ve başvuru formu aşağıda sunulmuştur.

İLAN METNİ

BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←